Chemical

ChemicalID CH0001145
ChemGroup PPCPs
  Detergents
Chemical Name Alchol ethoxylate C14EO4
IUPAC 2-[2-[2-(2-tetradecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Synonyms 3,6,9,12-Tetraoxahexacosan-1-ol
Tetraethylene glycol monotetradecyl ether
Tetradecyltetraglycol
Polyoxyethylene (4) myristyl ether
2-[2-[2-(2-tetradecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Tetraethylene glycol myristyl ether
Tetraethylene glycol tetradecyl
PubChem 4649131
CAS RN ® 39034-24-7
Remarks
RegisterDate 2019/10/18
UpdateDate 2019/10/18